[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์จัดการความรู้   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  

กระบวนการบริหารงานวิ....
การวิจัยกระบวนการบริ....
การประเมินโครงการพัฒ....
สนุกรู้กับเคมีด้วยวิ....
สิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่....
กิจกรรมตามรอยพ่อ อย....
การบริหารจัดการด้วยร....
โครงการท่ายางร่มเย็น....
9 วิชาสามัญ กำแพงที่....
วิชาชีพสำคัญในโลกปัจ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 26
ลิ้งค์น่าสนใจ
  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 Test 15
 ทักษพร งามขำ 12
 ชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา 5
 สราวุธ ทนยิ้ม 4
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
4 คน
สถิติเดือนนี้
60 คน
สถิติปีนี้
149 คน
สถิติทั้งหมด
1891 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สาระน่ารู้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รวบรวมผลงานวิจัย
Best Practice
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน “ปฏิรูป การเรียนรู้เปิดประตูสู่ชุมชน” ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 วันอาเซียน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจ
    รายงานการวิจัย : กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนากา.....อ่านต่อ

การวิจัยกระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอ
    การวิจัยกระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เ.....อ่านต่อ

การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยางชุมว
    ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยา.....อ่านต่อ

สนุกรู้กับเคมีด้วยวิธีโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่าน Free Application และแผนบูรณา
    กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการประกันคุณภาพครู สนุกรู้กับเค.....อ่านต่อ

สิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืน)
    กระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา (ป่าชายเลนเ.....อ่านต่อ

กิจกรรมตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
    ผลงานการประกันคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู และคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมตาม.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
โปรแกรมน่าสนใจ ( 204 / )
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf
โปรแกรมแปลงไฟล์ pdf